30. 3. 2022 Udeležba ravnateljice in vodje tima na uvodnem srečanju – Predstavitev

11.-25. 5. 2022 Udeležba vodje tima na usposabljanju šolskih koordinatorjev za vzpostavitev SELFIE orodja. Vzpostavitev SELFIE orodja.

23. 5. 2022; izvedli smo delavnico št. 1 v šoli in v vrtcu (o vprašalniku)

23. 5. 2022 – 6. 6. 2022; Sestavili smo vprašalnik (SELFIE) in ga med strokovnimi delavci in učenci izvedli (4., 5. razred ter 6.-8. razred)

8. 6. 2022 Udeležba vodje tima na izobraževanju o dokumentaciji projekta, časovnica.

21. 6. 2022; Objava novice o projektu na spletni strani šole.

28. 6. 2022; Usposabljanje šolskih projektnih timov za pripravo digitalne strategije.

29. 6. 2022; Udeležba vodje tima na informativnem sestanku o izgradnji IR-optike in posodobitvi omrežja LAN

1. 7. 2022; Predstavitev študijskega programa za naziv Koordinator informacijskih dejavnosti (KID)

24. 8. 2022; DDK – izobraževanje ROID – identitete

14. 9. 2022; Usposabljanje šolskih projektnih timov za pripravo digitalne strategije – 2. del

30. 9 2022; Izdelali smo digitalno strategijo za šolsko leto 2022/23

3. in 5. 10. 2022; Izvedli smo tehniška dneva v 4.a in 4.b (spletne učilnice, eAsistent, AAI,…)

18. 11 2022; Pripravili smo Pravila šolskega reda za področje informacijske tehnologije:

  • Pravila šolskega reda za uporabo IT pri pouku
  • Protokol dela na daljavo
  • Smernice za uporabo zaslonov pri mladostnikih

November 2022 do april 2023 USPOSABLJANJA ČLANOV TIMA in OSTALIH STROKOVNIH DELAVCEV:

  • Strokovni delavci so se udeleževali usposabljanj na področjih Moja digitalna identiteta in Varna raba interneta in naprav (november, december 2022).
  • Člani tima smo se udeležili izobraževanj na področjih Poklicno delovanje, Digitalni viri, Poučevanje in učenje, Vrednotenje, Opolnomočenje učencev in Vodenje in podpora učencem (januar do april 2023).
  • Strokovni delavci so sodelovali v tednu digitalnega izobraževanja (november 2022).

Oktober 2022 do avgust 2023; Člani tima so izvedli delavnice za sodelavce v šoli in vrtcu. 6 delavnic v letu 2022 (Projekt DDK, Obdelava fotografije, Videoportal in montaža videa, WordPress, spletni sestavki) in verjetno bomo še 4 v letu 2023.

8. 12. 2022; Udeležba vodje tima na informativnem sestanku o izgradnji IR-optike 2

Januar 2023; pripravili smo kosovnico za zamenjavo stikal (switchev), ki se bodo zamenjala v okviru projekta LAN.

Februar 2023; izdelala se je optična povezava do glavne omarice (še brez povezave).

20. 3. 2023; Udeležba ravnateljice in vodje tima na video srečanju – Časovnica, oddaja dokumentov.

26. 4. 2023; Oddali smo dokumente za vse delavnice in sestanke tima.

(Skupno 111 obiskov, današnjih obiskov 1)